Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-2000XD

68,000,000  57,000,000 

Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-2000XD

Thể tích chậu: 171L
Kích thước chậu chính: D1000 x R570 x C300 mm
Kích thước chậu tráng: D700 x R570 x C300 mm
Kích thước sản phẩm: D2000 x R800 x C930 mm