Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-2400XD

750,000,000  64,000,000 

Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-2400XD

Thể tích chậu: 188L
Kích thước chậu chính: 1200 x 570 x 300 mm
Kích thước chậu tráng: 900x 570 x 300 mm
Kích thước sản phẩm: 2400 x 800 x 930 mm
Nguồn điện: 220V/50HZ