Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-1800XD

66,000,000  52,000,000 

Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-1800XD

Thể tích chậu: 153.9L
Kích thước chậu chính: D900 x R570 x C300 mm
Kích thước chậu tráng: D600 x R570 x C300 mm
Kích thước sản phẩm: D1800 x R800 x C903 mm