Máy rửa bát Texgio-TGF3815B

22,705,000  18,000,000 

Máy rửa bát Texgio-TGF3815B

8 CHƯƠNG TRÌNH RỬA

  •  Ngâm, tráng sơ bộ
  •  Rửa tự động 62°C
  •  Rửa chuyên sâu 70°C
  •  Rửa tiết kiệm ECO 50°C
  •  Rửa 90 phút 50°C
  •  Rửa thủy tinh, ly cốc 48°C
  •  Rửa nhanh 55°C
  •  Tự vệ sinh máy 70°C