Máy rửa bát Fujishan FJVN08-S07F

Máy rửa bát Fujishan FJVN08-S07F

  • Số lượng 8 bộ
  • Công suất 1.620W
  • Số lượng chương trình 7 chương trình
  • Công suất tiêu thụ 0.68 kW/h
  • Độ ồn 44dB
  • Lượng nước tiêu thụ 7 – 9 lít/lần