Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-1200XS

50,000,000  39,000,000 

Máy Công Nghiệp UltraSonic Texgio Luxury TGU-1200XS