Bếp Từ Bosch PUC61KAA5E

22,700,000  9,700,000 

Bếp Từ Bosch PUC61KAA5E

  • 3 vùng nấu cảm ứng từ
  • 1 x Ø 240 mm, 2.2 KW (có thể tăng đến 3.1 KW)
  • 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW
  • 1 x Ø 180 mm, 1.8 KW
  • 9 mức công suất